busty redhead has ffm threesome in car.www.mompov.pro anal insemination compilation.
Przyjdź i zasmakuj sportu razem z nami!
Edukacja żywieniowa w szkołach

Odżywianie jest istotnym elementem prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Sposób żywienia wpływa na sukcesy w nauce i sporcie. Oferta skierowana jest do rodziców i nauczycieli, środowisk wychowawczych zaangażowanych w kształtowanie nawyków żywieniowych swoich podopiecznych. Program edukacji żywieniowej mana celu przekazanie dzieciom i ich opiekunom rzetelnej wiedzy na temat podstawowych zasad prawidłowego żywienia w okresie rozwojowym. Oferujemy programy edukacyjne obejmujące warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz prelekcje dla rodziców i nauczycieli. Spotkania z dziećmi mają charakter wspólnego rozwiązywania problemów żywieniowych, poprzez gry i zabawy edukacyjne, przy założeniu aktywnego udziału uczniów. Spotkania z opiekunami mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat zaleceń zdrowego żywienia dzieci, także uprawiających sport, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych w okresie wzrostu i rozwoju. Proponowana tematyka zajęć: racjonalne planowanie zakupów produktów spożywczych, zdrowotne skutki spożywania produktów Fast food, stosowanie suplementów i środków wspomagających u młodych sportowców i inne.

Powrót