busty redhead has ffm threesome in car.www.mompov.pro anal insemination compilation.
15 / 10 / 2015

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa

Warszawa, 10 października 2015r. 

Konferencja rozpoczęła się od przywitania uczestników przez Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki dr inż. Danutę Gajewską, po czym wystąpił prof. dr hab. Piotr Małkowski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wskazując na związki dietetyki ze zdrowiem publicznym.

Pierwsza sesja poświęcona była epidemiologii oraz przyczynom i profilaktyce otyłości w systemie ochrony zdrowia. Tematyka wystąpień dotyczyła: wpływu leków przeciwcukrzycowych na masę ciała, zależności między chorobami tarczycy i otyłością, zastosowania badań genetycznych w leczeniu otyłości oraz chirurgicznego leczenia otyłości. W sesji tej podkreślono, że osoby z otyłością i cukrzycą typu 2 powinny stosować leki regulujące poziom cukru i wspomagające obniżanie masy ciała, takie jak  SGLT2- inhibitory i antagonistę receptora GLP. Wskazano także na wysoką skuteczność metforminy. Zwrócono także uwagę na niewielkie znaczenie genów w rozwoju otyłości.

W sesji drugiej pt. „Dietoterapia otyłości” podjęto tematykę: zależności między otyłością a chorobami neurodegeneracyjnymi, opieki dietetycznej nad pacjentem bariatrycznym, współistnienia otyłości w zespole Pradera- Williego, zapotrzebowania na witaminę D u otyłych dzieci, znaczenia probiotyków w profilaktyce i leczeniu otyłości oraz psychologicznych aspektów leczenia otyłości. Doktor Gajewska przedstawiła Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dietetyki w zakresie polskich standardów zachowawczego leczenia otyłości prostej u dorosłych. Stwierdzono, że wśród osób z otyłością i cukrzycą typu 2, częściej występują choroby neurodegeneracyjne. Zwrócono także uwagę  na skuteczność w leczeniu otyłości poprzez przeszczep mikrobioty jelitowej od osoby z prawidłową masą ciała.

W trzeciej sesji pt. „Skuteczność postępowania dietetycznego w leczeniu otyłości” przedstawiono doniesienia dotyczące: oceny zastosowania cateringu dietetycznego w edukacji żywieniowej pacjentów otyłych, oceny skuteczności programu redukcji masy ciała z wykorzystaniem diety wolumetrycznej w grupie kobiet, wieloetapowości leczenia chirurgicznego otyłości oraz efektywności poradnictwa dietetycznego w terapii zespołu metabolicznego.

 

Powrót